Læborg forsamlingshus

Fastelavn 2019

...også 1000 tak for opbakning og deltagelse ved årets fastelavnsgudstjeneste og -fest i hhv. Læborg kirke og Læborg forsamlingshus - så mange flotte udklædninger og en rigtig glad og fin stemning Vild

Knap 50 børn og lidt flere voksne hyggede sig godt i nogle timer søndag eftermiddagCool 

 

På Læborg menighedsråd og Læborg forsamlingshus bestyrelses vegne.

Tusind tak til ALLE for Jeres store opbakning til dilettant - I var med til at gøre aftenen super sjov og Jeres engagement væltede næsten skuespillerne omkuld👍

Seneste nyt:

19-03-2019
Bestyrelsen 2019/2020
Kære alle, bestyrelsen har nu konstitueret sig og posterne er forblevet uændret, bortset fra en enkelt post, hvilket betyder at vi har fået en ny formand; nemlig John Hansen. Tillykke med valget John og velkommen i bestyrelsen.
05-03-2019
Generalforsamling - Læborg forsamlingshus 2019
Ved dette års generalforsamling var formand Aase Hjorth og best. medlem Mette Højer på valg og ingen ønskede genvalg.
Ved valget af to nye bestyrelsesmedlemmer var der kun en kandidat opstillet; John Hansen, Læborggård, hvorfor Mette Højer valgte endnu en tørn i bestyrelsen grundet manglende kandidater.
Tusind tak til vores afgående formand Aase Hjorth for din kæmpe-kæmpe store indsats, dine altid gode input...og et tillykke med valget til John - velkommen i bestyrelsen og slutteligt TAK Mette, fordi snupper endnu en tørn og også tillykke med valget til dig :)
Den nye bestyrelse konstituerer sig medio marts.
19-01-2019
Der er pr. 1. januar 2018 indført krav om indbetaling af depositum senest 5 hverdage efter reservation af forsamlingshuset.
Dette er desværre en konsekvens af mange aflysninger tæt på arrangement datoerne, hvor det praktisk talt ikke er muligt, at udleje forsamlingshuset igen.
Læs mere om betingelserne på udlejningssiden (klik på linket i overskriften)

Læborg forsamlingshus' miljø "footprint" gøres mindre

Kære allesammen, i løbet af sommeren 2018 vil I opleve små ændringer (forbedringer ) på forsamlingshusets belysning. Vi har fået et godt tilbud på nye lamper og LED-lyskilder og kan derfor reducere energiforbruget på lys i store sal til 1/3, i lille sal til en 1/4 og endelig en halvering af energiforbruget på lys i køkkenet.

Derudover vil der komme nye lamper i udhæng ved indgangen, i entre/garderobe, toiletter samt over scene/bagindgang.

Udover en energibesparelse giver de nye LED lamper/lyskilder også en bedre lys intensitet, hvilket har været efterspurgt et stykke tid.

Ydermere har vi bag scenen fået opsat en luft-til-luft varmepumpe således, at vi også kan holde en stabil temperatur der og undgå kulde/træk fra scenen. Vi er derfor kommet så langt at det gamle oliefyr i kælderen nu ikke længere er nødvendigt og fjernes derfor  Smiler

Håber forbedringerne bliver til alles tilfredshed.

Udlejnings- og aktivitetskalender: