Udlejning

Lejekontrakt

Lejekontrakten vises normal på denne side, men den er i øjeblikket under revidering og vil blive lagt op på siden her igen straks den er klar.

Bestyrelsen.

Nyt - depositum ved leje af forsamlingshuset gældende pr. 1. januar 2018

Ved reservation af forsamlingshus skal du som lejer betale et depositum der udgør kr. 1.000,-

Depositum indbetales inden 5 hverdage på Sydbank konto 7713-0002002429 eller via MobilePay nr. 409640, for at reservationen er gældende.

Når depositumet er rettidigt modtaget sendes en bekræftelse til dig pr. mail eller SMS. Derfor skal du som lejer, ved reservation, oplyse en e-mail eller et mobil nr. for, at vi kan sende bekræftigelsen.

Ydermere beder vi dig om at oplyse et kontonr./MobilePay nr. for, at vi kan returnere depositumet efter endt lejemål.

Inden 30 dage efter arrangement dato tilbagebetales depositum, hvis rengøringen er tilfredsstillende. Dog fradrag for bortkommet / ødelagt service eller inventar.

(evt. større skader vil blive krævet erstattet/repareret på lejers regning uden om depositumordningen)

 Aflysning:

Aflyses reservationen mere end 30 dage før arrangement dato returneres det halve depositum (Kr. 500,-) og aflyses reservationen mindre end 30 dage før arrangement dato er depositummet tabt. (Årsag til dette er henlæggelse til administrationsgebyr, samt den begrænsede tid til genudlejning)

 


 

Udlejning:

Leje af forsamlingshuset eller en del heraf sker ved henvendelse til :    
               
Marrit Mikkelsen - Kirkebakken 2 - 6600 Vejen - 40 46 69 99
Telefontid i hverdage mellem 15:00 - 20:00  
     
               
         
               
Forsamlingshuset kan rumme 120 personer, hvilket også er det antal, der er service til.
- Man kan leje hele huset (store og lille sal) eller den lille sal alene.      
- Der er 20 stk. borde med målene 80 x 180cm, samt 10 stk. runde borde med diameter Ø150cm.    

 


 

Priser:

Vi tilbyder følgende faciliteter og udlejningsmuligheder:  

Store og lille sal (hele huset).....................2500,- kr

Lille sal alene........................................1150,- kr

 - ekstra dag...........................................500,- kr.

store sal (til møde).................................1150,- kr.

lille sal (til møde) ....................................700,- kr 


 

Få 10% rabat på lejen ved at tegne et medlemskab i forsamlingshuset

Forsamlingshuset tilbyder at give 10% rabat på lejen til medlemmer af forsamlingshuset. Prisen for et medlemsskab er;

Enlige: kr. 100,-/år

Husstand: kr. 250,-/år)

Kontakt et medlem af Bestyrelsen hvis medlemskab ønskes.