Borgerdag 2017

Dirigent, Niels Bøgedal, har ordet under Multihusets generalforsamling

LG&U's formand er ved at være klar til formandsberetningen..

...forud for opstart af generalforsamlingerne, bød lokalrådet på rundstykker m.m.

Multihusets formand H.C. Hansen aflægger beretning...

LG&U's formand beretter engageret om afgående bestyrelses medlem, Jørgen Warming's, store indsats.

Forsamlingshusets formand, Aase Hjorth, aflægger beretning...

...efter 10 år i LG&U's bestyrelse udtræder Jørgen Warming af bestyrelsen.

Læborg Lokalråd beretter om sit virke i det forgangne år.

Forsamlingshusets bestyrelse takker Lene Sørensen for sit engagement i den daglige bogføring

LG&U's dirigent i gennem mange år ved generelforsamlingerne; Flemming Poulsen

...morgenbrød til Læborgerne...

"Tusind tak for din indsats og virke i gennem mere end 30 år for Læborg forsamlingshus" siger Aase Hjorth til afgåender revisor, Gunnar Bundgaard.

Kære alle sammen, hermed lidt billeder fra Læborgs Borgerdag d. 25 februar 2017🤩

På dagen afvikles der 4 ordinære generalforsamlinger; LG&U, Læborg Forsamlingshus, Multihuset Læborg og Læborg Lokalråd.

Lokalrådet står for forplejning og forsamlingshuset ligger lokaler til.

En rigtig god måde at få afviklet generalforsamlingerne på og med stor opbakning🙂